Verzekeringen

Bij pech onderweg is de klant zelf verantwoordelijk voor het eventueel (laten) repareren van de fiets. De klant betaalt zelf de reparatie.

Wij vergoeden niets. Voor ons geen verantwoording hierin.

Bij meerdere dagen huur fiets kunnen klanten een verzekering afsluiten bij Fiets Ned ( www.fietsned.nl) of hun eigen reisverzekering.

Ook hierin geen verantwoordelijk voor de Rent a Bike Haarlem.

Algemene voorwaarden fietsNED/Pechpas

1.De FietsNED-Pechpas geeft aan de Houder recht op pechhulp. Onder pechhulp wordt verstaan kosteloze reparatie van het vervoermiddel waarmee de pechpashouder onderweg is.
2.Indien reparatie onderweg niet mogelijk is of naar het oordeel van de monteur langer gaat duren dan 45 minuten, heeft de Houder van 3.de FietsNED-pechpas recht op repatriëring van zichzelf en maximaal één medereiziger. Alsdan vervalt het recht op kosteloze reparatie.
De FietsNED-Pechpas geeft uitsluitend recht op kosteloze pechhulp wanneer de Houder van de FietsNED-pechpas onderweg is. Op het woonadres, het vakantieadres of het tijdelijk domicilie van de Houder bestaat geen recht op kosteloze pechhulp.
4.Pechhulp word uitsluitend geboden op (elektrische) fietsen, bijzondere fietsen, bromfietsen, snorfietsen, (elektrische) scooters en scootmobielen.
5.De FietsNED-pechpas is geldig voor hulpverlening in Nederland en België.
6.Pechhulp wordt uitsluitend geboden op plaatsen die vrij toegankelijk zijn voor de FietsNEDreparatiebus, dit ter beoordeling door FietsNED.
7.Pechhulp wordt verleend op alle dagen met dien verstande dat tussen 21.00u en 08.00u uitsluitend wordt gerepatrieerd.
8.Houders van de FietsNED-pechpas betalen geen voorrijkosten en geen arbeidsloon, maar alleen de eventueel (nieuw) te monteren onderdelen.
9.Pechhulp kan uitsluitend worden ingeroepen via de FietsNED-servicelijn telefoonnummer 088 112 112 3 en met het pasje.
10.Wordt de hulpaanvraag geannuleerd, als reeds een monteur op weg is, dan is de aanvrager €80,00 verschuldigd.