Verzekeringen

Huurt u meerdere dagen een fiets en wilt u een pech onderweg verzekering?
Onze medewerkers geven u graag de informatie.
3,50 per dag, per fiets. Deze pech onderweg verzekering moet minimaal 1 week voor de verhuurdatum aan ons doorgegeven zijn. Op verzoek sturen wij u graag meer informatie toe.

Omdat wij met een extern bureau samenwerken is het nodig om minimaal 1 week van te voren vast te leggen voor hoeveel dagen u de verzekering wilt.
U betaald in de winkel, voor verhuur, het bedrag van de verzekering.
U kunt het bedrag ook per bank overmaken, wij vragen daar een bewijs van.

 

Algemene voorwaarden fietsNED/Pechpas

 1. De FietsNED-Pechpas geeft aan de Houder recht op pechhulp. Onder pechhulp wordt verstaan kosteloze reparatie van het vervoermiddel waarmee de pechpashouder onderweg is.
 2. Indien reparatie onderweg niet mogelijk is of naar het oordeel van de monteur langer gaat duren dan 45 minuten, heeft de Houder van de FietsNED-pechpas recht op repatriëring van zichzelf en maximaal één medereiziger. Alsdan vervalt het recht op kosteloze reparatie.
 3. Indien de pechpashouder betrokken is bij een ongeval waarbij sprake is van persoonlijk letsel, heeft Houder recht op letselschadebijstand van DAS Rechtsbijstandverzekeringen.
 4. De FietsNED-Pechpas geeft uitsluitend recht op kosteloze pechhulp wanneer de Houder van de FietsNED-pechpas onderweg is. Op het woonadres, het vakantieadres of het tijdelijk domicilie van de Houder bestaat geen recht op kosteloze pechhulp.
 5. Pechhulp word uitsluitend geboden op (elektrische) fietsen, bijzondere fietsen, bromfietsen, snorfietsen, (elektrische) scooters en scootmobielen.
 6. De FietsNED-pechpas is geldig voor hulpverlening in Nederland en België.
 7. Pechhulp wordt uitsluitend geboden op plaatsen die vrij toegankelijk zijn voor de FietsNEDreparatiebus, dit ter beoordeling door FietsNED.
 8. Het recht op Pechhulp gaat in; 24 uur na de dag van betaling van het abonnement tot één jaar daarna. Uitgezonderd bijzondere regelingen.
 9. Pechhulp wordt verleend op alle dagen met dien verstande dat tussen 21.00u en 08.00u uitsluitend wordt gerepatrieerd.
 10.  Houders van de FietsNED-pechpas betalen geen voorrijkosten en geen arbeidsloon, maar alleen de eventueel (nieuw) te monteren onderdelen.
 11. Houders van de FietsNED-pechpas hebben recht op maximaal 4 keer kosteloze hulp per jaar.
 12. De FietsNED-Pechpas is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Pechhulp wordt uitsluitend geboden aan de Houder als vermeld op de FietsNED-pechpas; op vertoon van de pechpas en een geldig legitimatiebewijs
 13. Pechhulp kan uitsluitend worden ingeroepen via de FietsNED-servicelijn telefoonnummer 088 112 112 3
 14. Wordt de hulpaanvraag geannuleerd, als reeds een monteur op weg is, dan is de aanvrager €80,00 verschuldigd.
0

Your Cart